hotline
0396703295 Hotline báo giá
Phần mềm chấm công mitapro v2

Phần mềm chấm công mitapro v2

Giá trên chưa bao gồm VAT

  • Mã: mitapro v2
  • 1.094

Phần mềm chấm công Mitapro v2 phiên bản nâng cấp của mitaco 5v2.
Click vào link để Tải (download) phần mềm chấm công mitapro v2.
Cài đặt và hướng dẫn sử dụng miễm phí khi bạn mua máy tại miatapro.com.vn.
Cài và hướng dẫn phần mềm mitapro tận nơi giá cả hợp lý.
Cài phần mềm chấm công từ xa miễn phí (HDSD xem video, yêu cầu liên hệ trước).


Chi tiết sản phẩm
Mita pro v2 là phiên bản nâng cấp của mitaco 5v2 với giao diện mới hơn, dễ thao tác hơn.
Giao diện đăng nhập vào phần mềm mitapro v2
Giao diện đăng nhập vào phần mềm mitapro v2
 
Phần mềm chấm công mitapro v2 được viết bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu access nên khá dễ dàng cài đặt và sử dụng, hiện tại phiên bản này không được cập nhật dẫn đến không phù hợp với các dòng máy chấm công mới như khuôn mặt AI.
Chúng tôi xin giới thiệu đôi chút về phiên bản này để quý khách hiểu thêm và sử dụng một cách hiệu quả.
Menu phần mềm được chia làm sáu mục chứa các chức năng khác nhau của phần mềm.
Giao diện phần mềm mitapro v2 sau khi đăng nhập
Giao diện phần mềm mitapro v2 sau khi đăng nhập
 
1.Hệ thống
Tab hệ thống trên phần mềm mitapro v2
Tab hệ thống trên phần mềm mitapro v2
 
 + Bàn làm việc chức năng hiện thị thông tin công ty, nơi lưu dữ liệu phần mềm, thông tin số nhiệu nhân viên trên phần mềm.
 + Chọn dữ liệu giúp người dùng thay đổi data kết nối với phần mềm.
 + Nhật ký sử dụng cho biết thời gian của các thao tác người dùng trên phần mềm.
 + Thay đổi người dùng giúp bạn chuyển đổi vai trò người dùng (đăng nhập với tên đang nhập khác).
 + Phân quyền đây là nơi tạo thêm người dùng cho phần mềm giúp quản lý và cấp quyền trên phần mềm một cách chi tiết đảm bảo đúng người đúng việc.
 + Đổi mật khẩu giúp bạn thay đổi mật khẩu
 + Tùy chỉnh cho bạn quyền chỉnh hệ số chấm công, làm tròn giờ và định dạng thời gian.
 + Thời gian tải dữ liệu tự động để thiết lập thời gian tải dữ liệu chấm công khi phần mềm được chạy.
 + chạy nền, Xóa dữ liệu chấm công (xóa dữ liệu chấm công trên phần mềm), sao lưu phục hồi data.
 + Thoát phần mềm.
2.Máy chấm công
Tab máy chấm công trên mitapro v2
Tab máy chấm công trên mitapro v2
 
 + Khai báo máy chấm công giúp bạn thiết lập liên kết phần mềm và máy chấm công với nhau.
 + Đăng ký máy chấm công, dùng để nhập số đăng ký cho máy chấm công với phần mềm.
 + Tải nhân viên về máy tính dùng để tải thông tin nhân viên (vân tay, thẻ, mật khẩu, khuôn mặt) về phần mềm và quản lý.
 + Tải dữ liệu chấm công dùng để tải dữ liệu chấm công của nhân viên dùng cho việc xuất excel.
 + Tải lên máy chấm công dùng để tải thông tin người dùng từ phần mềm lên máy chấm công.
 + Dữ liệu chấm công từ USB là nơi để tải dữ liệu chấm công bằng USB.
 + Thông tin máy chủ dùng để cấu hình tải dữ liệu tự động.
3.Nhân viên
Tab quản lý nhân viên trên Mitapro v2
Tab quản lý nhân viên trên Mitapro v2
 
 + Sơ đồ quản lý dùng để tạo cây thư mục giúp quản lý nhân viên dễ dàng hơn.
 + Qản lý nhân viên là nôi thêm xóa sửa thông tin nhân viên.
 + Cập nhật nhân viên từ excel dùng để thêm danh sách nhân viên hàng loạt từ excel.
 + Đăng ký vân tay là tính năng lấy vân tay từ đầu đọc vân tay rồi tải lên máy chấm công.
 + Đăng ký thẻ cảm ứng tương tự như tính năng lấy vân tay.
 + Lương cơ bản dùng để khai báo lương cho nhân viên từ đó phần mềm có thể tính lương.
 + Khai báo phụ cấp tính năng khai báo phụ cấp cho nhân viên hỗ trợ việc tính lương.
 + Chi tiết phụ cấp ứng lương dùng để thêm các phụ cấp khai báo phía trên cho nhân viên.
4.Chấm công
Tab chấm công trên phần mềm mitapro v2
Tab chấm công trên phần mềm mitapro v2
 
 + Ca làm việc là nơi thiết lập ca cho nhân viên.
 + lịch trình vào ra tính năng tạo lịch trình cho nhân viên.
 + Lịch trình ca làm việc giúp người dùng tạo ra lịch trình hỗ trợ tính công.
 + Gán ca cho nhân viên.
 + Nghỉ phép năm khai báo nghỉ phép cho nhân viên.
 + Đi công tác.
 + Khai báo ngày lễ.
 + Khai báo các loại vắng.
 + Ký hiệu chấm công.
 + Ngày cuối tuần.
 + Khai báo vắng cho nhân viên.
 + Đăng ký tăng ca cho nhân viên.
 + Thêm giờ cho nhân viên quên chấm công.
 + Xuất file text.
5.Báo biểu
Tab báo biểu trên phần mềm mitapro v2
Tab báo biểu trên phần mềm mitapro v2
 
 + Giờ chấm công dùng để xuất thời gian chấm công của nhân viên (chỉ xuất thời gian không tính toán).
 + AC-log tương tự giờ chấm công.
 + Nhân viên hiện hành và Điểm danh nhân viên gần như nhau dùng để điểm danh.
 + Tính công in báo biểu tính năng quan trọng dùng để tính công xuất file excel.
6.Trợ giúp
Tab trợ giúp trên phần mềm Mitapro v2
Tab trợ giúp trên phần mềm Mitapro v2
 
Đây là nơi hỗ trợ khách từ nhà phát triển phần mềm.
0396703295
Menu